Wondere Wereld

Wondere wereld ontstond in 2008 uit een groep enthousiaste ouders en begeleiders.

Sindsdien maken een gemotiveerd team en een groep betrokken ouders, elke dag en op verschillende manieren, samen school.


Wondere wereld is een vrije, onafhankelijke en pluralistische freinetschool,

die op een democratische manier kwaliteitsvol onderwijs realiseert.

 

De schoolwerking baseert zich op vijf pijlers:

 

 1. Natuurlijk leren vanuit eigen belangstelling, al doende, betrokken en lekker in ‘t vel.
   

 2. Zelfbestuur in groep, op eigen wijze en tempo, mee verantwoordelijk voor eigen leerproces, sterk gestimuleerd door de begeleider.
   

 3. Maatschappelijke betrokkenheid, open blik op de ruime wereld, geëngageerd en kritisch.
   

 4. Echt en zinvol werk vanuit eigen leefwereld en interesse, betekenisvol nu en later.
   

 5. Ouderparticipatie: informatie, engagement en inspraak die er toe doen, die het verschil maken.

 

 

 

Ga verder naar wondere wereld visie