Buitenschoolse opvang

 

Vzw wondere wereld organiseert kleinschalige opvang voor kinderen die naar onze school komen en die voor- en/of naschools opvang nodig hebben om welke reden dan ook.
Ze is enkel toegankelijk voor de schoolgaande kinderen van wondere wereld.
De dagelijkse opvang gebeurt door vaste PWA-medewerk(st)ers en/of vrijwilligers die toezicht houden op en deelnemen aan activiteiten met kinderen.
De opvolging van de opvang gebeurt door 2 ouders die dit als oudertaak hebben en dit onder toezicht van een lid van de Raad van Bestuur van wondere wereld.
Op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties wordt er op dit moment nog geen opvang georganiseerd.  Wijzigingen hieromtrent worden tijdig gecommuniceerd.

Er is opvang tijdens volgende uren:

Alvast dank bij voorbaat om deze uren STRIKT TE RESPECTEREN.

 

Prijs (maandelijkse facturatie):

 

Kinderen die naar de opvang komen, brengen zelf een tussendoortje mee, volgens de visie van de school (gezonde voeding). Drank (water) krijgen de kinderen op school.
Reserveren voor de opvang is niet nodig. Er is altijd iemand die de opvang doet.
     

  • Er wordt ELEKTRONISCH aangemeld en afgemeld bij de start en bij het einde van de opvang van het kind. U zal geholpen worden door de opvangbegeleiders, ook al wijst het systeem helemaal zichzelf uit.

  • Om een maximaal correct toezicht te garanderen, vragen wij aan iedereen die de kinderen komt afzetten of ophalen, om daadwerkelijk naar binnen te komen voor de registratie EN de opvangbegeleider even te verwittigen!  De registratie is een gedeelde verantwoordelijkheid.
    Bedankt voor uw begrip en uw nauwkeurigheid!

  • Kinderen die niet werden afgehaald tegen de starttijd van de opvang, worden automatisch opgenomen in de opvang. Buiten blijven wachten op mama of papa is een onveilige situatie  en kan dus niet worden toegelaten.
    Uitzondering: wanneer de ouder(s) in de school aanwezig zijn om allerlei redenen. MAAR ook hier graag even de opvangbegeleider verwittigen aub. Uiteraard zijn de ouders op dat moment zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren).

 
De opvang beschikt over een apart telefoonnummer (0489 71 33 85) waarop je onze opvangmoekes kan bereiken. Fijn dat je dit nummer enkel in geval van nood gebruikt.

Mocht u vragen, suggesties of bedenkingen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren