Ouderparticipatie

 

Zonder ouders geen school

Dat mag je heel letterlijk nemen.
In zijn tijd al betrok Freinet ouders in de school, om de band met thuis en maatschappij te versterken. Die lijn trekken wij bewust verder. Als vaste en evenwaardige partners maken ouders mee school, organisatorisch én inhoudelijk. Omdat wij er rotsvast in geloven dat de samenwerking tussen ouders en begeleiders borg staan voor een rijker onderwijs- en opvoedingsaanbod. Kinderen krijgen zo beter onderwijs, een bredere basis voor hun later leven.

 

Een verrijking voor alle kinderen

Niks geen ‘poortouders’ bij ons op school. Ouders zien en weten wat in ‘wondere wereld’ gebeurt. Zij doen, denken en beslissen mee over vorm en inhoud van de school en de klas. Van project tot atelier, van onderhoud tot poets, van toezicht tot bestuur… met inbreng van al hun talenten ondersteunen zij de werking met raad en daad. Ouderbetrokkenheid en -participatie maken het verschil. Met meer onderwijskwaliteit voor de kinderen en betere omgangsdynamiek voor iedereen. En daar gaat het toch precies om.