top of page

Het team

WhatsApp Image 2023-08-31 at 08.33.45.jpeg
Katleen Vanheukelom

Administratieve ondersteuning
 

WhatsApp Image 2023-08-31 at 08.38.10.jpeg
Nathalie Jannis

Coördinator 

Jasper.jpg
Jasper Vanhees

Begeleider 3de graad

WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.33.15.jpeg
Elvira Vanheel

Zorgcoördinator en
ondersteuning 3de graad 

WhatsApp Image 2023-08-22 at 14.23.58.jpeg
Anneleen Vanschoonbeek

Ondersteuning AN
(anderstalige nieuwkomers)

Het bestuursorgaan

De raad van bestuur is participatief samengesteld en bestaat uit ouders, teamleden en de coördinator van de school. Zij besturen de school en vergaderen in principe minimaal één keer per maand.

Algemeen: bestuur@wondere-wereld.be

Voorzitter                                                                                              

Davy Pierson                                                          Ingrid Declunder                                                  Anneleen Vanschoonbeek 

davy.pierson@wondere-wereld.be                           ingrid.declunder@wondere-wereld.be                  anneleen.vanschoonbeek@wondere-wereld.beµ

Afvaardiging vanuit het team: Soetkin Pauls, Natasja Missoul, Kaat Klaps en Nathalie Jannis

Davy.jfif

FOPEM

De Federatie voor Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen

kortweg F.O.P.E.M. heeft tot doel:

a. het bevorderen en ondersteunen van methodescholen en hun pedagogie binnen het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs;
 

b. het organiseren van nascholing en pedagogische begeleiding;
 

c. het ondersteunen van groeperingen die van plan zijn een onafhankelijke methodeschool op te richten.
 

De school is lid van FOPEM.

 

Op geregelde tijdstippen komen de coördinatoren van de verschillende scholen samen voor overleg en uitwisseling.

De begeleiders van onze school kunnen steeds intekenen op de nascholingen die door FOPEM georganiseerd worden, alsook krijgen wij inspraak in het opstellen van het nascholingsplan.

image.jpg

SOM

De scholengemeenschap:

                Scholengemeenschap

                Onafhankelijke

                Methodescholen

Onze school maakt deel uit van een scholengemeenschap.

 

Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van eenzelfde onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken (personeelsaangelegenheden, ICT, schooladministratie, …).

De scholengemeenschap waartoe wij behoren, bestaat uit onafhankelijke methodescholen.

De SOM is een scholengemeenschap zonder overdracht van bevoegdheden, d.w.z. dat het bestuur van de SOM nooit beslissingen zal nemen zonder de goedkeuring van de individuele schoolbesturen.

Op geregelde tijdstippen komen de coördinatoren van de verschillende scholen samen voor overleg en uitwisseling.

852907_2386038330a14dd581222df6245a1957.
WhatsApp Image 2023-08-31 at 08.33.24.jpeg
Soetkin Pauls

Begeleidster jongste kleuters 

WhatsApp Image 2023-08-31 at 08.50.21.jpeg
Lissa Dewit 

Kinderverzorgster 

WhatsApp Image 2022-09-29 at 10.06.27 (1).jpeg
Tobias Vermeiren

Leerkracht lo

Natasja.png
Natasja Missoul

Begeleidster oudste kleuters 

uitgeknipte versie.JPG
Liesbet Bosmans

Begeleidster oudste kleuters 

foto Cathérine (1).jpg
Cathérine Stas

Begeleidster 1ste graad

Het team
WhatsApp Image 2023-08-31 at 08.38.25.jpeg
Herlinde Timmers

Begeleidster 1ste graad

Kaat.png
Kaat Klaps

Begeleidster 2de graad

KAro.PNG
Karo Waeckens

Begeleidster 2de graad 

Bestuursorgaan
FOPEM
SOM
bottom of page