Het team

Het bestuursorgaan

De raad van bestuur is participatief samengesteld en bestaat uit ouders, teamleden en de coördinator van de school. Zij besturen de school en vergaderen in principe minimaal één keer per maand.

Voorzitter: Evelien Rediers 

FOPEM

De Federatie voor Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen

kortweg F.O.P.E.M. heeft tot doel:

a. het bevorderen en ondersteunen van methodescholen en hun pedagogie binnen het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs;
 

b. het organiseren van nascholing en pedagogische begeleiding;
 

c. het ondersteunen van groeperingen die van plan zijn een onafhankelijke methodeschool op te richten.
 

De school is lid van FOPEM.

 

Op geregelde tijdstippen komen de coördinatoren van de verschillende scholen samen voor overleg en uitwisseling.

De begeleiders van onze school kunnen steeds intekenen op de nascholingen die door FOPEM georganiseerd worden, alsook krijgen wij inspraak in het opstellen van het nascholingsplan.

image.jpg

SOM

De scholengemeenschap:

                Scholengemeenschap

                Onafhankelijke

                Methodescholen

Onze school maakt deel uit van een scholengemeenschap.

 

Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van eenzelfde onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken (personeelsaangelegenheden, ICT, schooladministratie, …).

De scholengemeenschap waartoe wij behoren, bestaat uit onafhankelijke methodescholen.

De SOM is een scholengemeenschap zonder overdracht van bevoegdheden, d.w.z. dat het bestuur van de SOM nooit beslissingen zal nemen zonder de goedkeuring van de individuele schoolbesturen.

Op geregelde tijdstippen komen de coördinatoren van de verschillende scholen samen voor overleg en uitwisseling.

852907_2386038330a14dd581222df6245a1957.
Soetkin Pauls

Begeleider jongste kleuters

Natasja Missoul 

Begeleidster oudste kleuters

Liesbet Bosmans

Ondersteuning kleuters

Herlinde_edited.jpg
Herlinde Timmers

Begleider 1ste graad

Hans Theysmans

Begeleider 2de graad

Kaat.png
Kaat Klaps

Ondersteuning 2de graad

Katleen_edited.jpg
Katleen Vanheukelom

Administratieve ondersteuning

Nathalie Jannis

Coördinator 

Elvira.jpg
Elvira Vanheel

Zorgcoördinator en ondersteuning 1ste graad 

DSCF6604.jpg
Leentje Verboven

Stagiaire zorg en co-teaching kleuter 

 
 
 
Jasper Vanhees

Begeleider 3de graad

Greet Cox

Begeleider 3de graad

Karolien.jpg
Karolien Stans

Ondersteuning 3de graad, freinetcoach en leerkracht lo