top of page
Visie

Visie

In zijn tijd al betrok Freinet ouders in de school, om de band met thuis en maatschappij te versterken. Die lijn trekken wij bewust door. Als vaste en evenwaardige partners maken ouders mee school, organisatorisch én inhoudelijk. Omdat wij er rotsvast in geloven dat de samenwerking tussen ouders en begeleiders borg staat voor een rijker onderwijs- en opvoedingsaanbod. Kinderen krijgen een bredere basis voor hun later leven.

 

Ouders zien en weten wat in ‘wondere wereld’ gebeurt, ze zijn welkom in de klassen. Zij doen en denken mee over de werking van de school en de klas. Van project tot atelier, van onderhoud tot poets, van toezicht tot bestuur… met inbreng van al hun talenten ondersteunen zij de werking met raad en daad. Ouderbetrokkenheid en -participatie maken het verschil. Met meer onderwijskwaliteit voor de kinderen en betere omgangsdynamiek voor iedereen. Samen maken we school

Werkgroepen en oudertaken

Op het einde van elk schooljaar wordt de vacaturekrant opgesteld en doorgestuurd naar de ouders. Elk gezin neemt minimaal één engagement op zich voor een volledig schooljaar. 

Een overzicht van de werkgroepen: 
 

PR:

Deze werkgroep zet mee zijn schouders onder het vergroten van de naamsbekendheid, het maken van reclame, social media, de website, het ontwerpen van flyers,... 

 

IT:

Deze ouders zorgen ervoor dat al onze IT-infrastructuur en website perfect onderhouden is en helemaal up-to-date is. 

 

MOS:

Heb jij groene vingers, dan kan je aan de slag in deze werkgroep! Zij zien erop toe dat de tuin netjes onderhouden blijft en gaan samen met de kinderen aan de slag. 

Poets:

De ouders staan voor een gedeelte in voor de poets van de gebouwen en het sanitair, het andere gedeelte wordt gedaan door een wijkwerker. 

Feestcomité:

Voor alle evenementen groot of klein, moet je bij het feestcomité zijn. Zij organiseren allerlei activiteiten om de verbondenheid tussen de ouders hoog te houden en om wat extra middelen te verwerven. 

Infra:

Ben je handig en beschik je over een behoorlijke dosis technisch inzicht? Ben je niet vies van een klusje hier of daar? 
Deze werkgroep zorgt dat alle kleine mankementen opgelost geraken en dat de creatieve ideeën van de teamleden omgezet kunnen worden in realiteit. 

Andere oudertaken die losstaan van een werkgroep zijn bijvoorbeeld: klasouder, turnouder bij de kleuters, toezichtouder, boekhoudkundige ondersteuning, opvangouder,... 

Werkgroepen en oudertaken

Actieve betrokkenheid

Mogelijkheid tot actieve betrokkenheid op school 

Naast het engagement dat we vanuit de school verwachten, zijn er nog veel mogelijkheden om actief betrokken te zijn bij de school. 

Je kan als ouder je steentje bijdragen aan de projecten, ateliers, onderzoekjes die doorgaan op school. Daarnaast mag je met de kleuters mee gaan zwemmen om de kinderen mee te helpen begeleiden, kan je mee gaan lezen in de 1ste graad, kan je mee op kamp gaan,....  

Klasvergadering

Klasvergadering

Minimaal twee keer per jaar zit de begeleider met de ouders van de klas samen om het wel en wee van de klas te bespreken. Het groepsfunctioneren, de klaswerking, uitstappen en allerhande inhoudelijke thema’s worden besproken. De laatste klasvergadering is een evaluatiemoment. Hier verzamelen we feedback van alle ouders in verband met de klas- en de schoolwerking.

Bestuur en AV

Deelname aan bestuur en algemene vergadering

Vanaf het moment dat u uw kind inschrijft in wondere wereld, bent u als ouders automatisch lid van de vzw. Dat wil zeggen dat alle ouders een stem hebben in de algemene vergadering. 

Elke maand vergadert het bestuursorgaan en is er een open half uurtje voor ouders. Je kan vooraf jouw vragen doormailen naar het bestuur en tijdens dit open half uurtje zullen deze dan samen met jullie besproken worden. Ook zelf deel uitmaken van het bestuursorgaan behoort tot de mogelijkheden. 

Elk jaar zijn er minimaal twee algemene vergaderingen. Op deze vergaderingen krijg je een update over de algemene werking van de school, de stand van zaken van de werkgroepen, worden de bestuursleden verkozen, worden de begroting en de resultatenrekening goedgekeurd,... Naast al deze praktische zaken is er hier ook ruimte om samen na te denken over de visie en de toekomst van de school. We verwachten dat alle ouders aanwezig zijn op deze vergaderingen. 

bottom of page