Wondere Wereld visie

 

Wondere wereld zien we als een bos, een beeld voor eenheid in diversiteit. Met één enkele boom heb je geen bos, er zijn meerdere bomen nodig om te spreken van een bos.

Wondere wereld kiest voor een beeld uit de natuur, omdat we geloven dat leren groeien is. Leren is immers een organisch gebeuren waarbij we een vruchtbare voedingsbodem proberen te creëren en proberen te zorgen voor geschikte omstandigheden zodat elk kind tot ontwikkeling kan komen.

 

De kruin van wondere wereld:

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD SCHOOL MAKEN

 

Wondere wereld wil op een maatschappelijk verantwoorde manier school maken.

Wondere wereld staat voor het creëren van menselijk kapitaal. Wondere wereld wil kinderen voorbereiden op hun latere weg in de wereld. De school wil zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap waar het team en de ouders op mekaar betrokken zijn.

 

Wondere wereld wil een school zijn met zorg voor de planeet. Duurzaamheid en zorg voor diegenen die na ons komen, vinden we belangrijke streefdoelen.

 

De stam van wondere wereld:

ONZE VIJF PIJLERS


De pijlers zijn de leidraden waarlangs we de kinderen tot ontwikkeling willen laten komen.


Natuurlijk leren vanuit eigen belangstelling, al doende, betrokken en lekker in ‘t vel.
Zelfbestuur in groep op eigen wijze en tempo, mee verantwoordelijk voor het leerproces, sterk gestimuleerd door de begeleider.
Echt en zinvol werk vanuit eigen leefwereld en interesse, betekenisvol nu en later.
Maatschappelijke betrokkenheid open blik op de ruime wereld, geëngageerd en kritisch.
Ouderparticipatie, informatie, engagement en inspraak die er toe doen, die het verschil maken.

Ga verder naar pedagogische visie

 

wondere wereld visie
De wortels van wondere wereld:

ONZE GRONDWAARDEN

De grondwaarden vloeien voort uit ons mensbeeld.

Deze waarden willen we terugvinden in ons denken en doen op school. We trachten een gemeenschap te worden waarin deze waarden geleefd en beleefd worden.

wondere wereld visie